APEP ACTIVITIES
          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้เป็นเจ้าภาพบริการแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาบริเวณท้องสนามหลวง ณ เต๊นท์ที่ 32 โซนเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูไทย ครูต่างชาติ และนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนอุดมศึกษา และโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มาช่วยกันบริการแจกอาหาร ตั้งแต่เวลา 6.40 - 17.30 น. โดยแบ่งเป็น 3 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า กลางวัน และเย็น รวมจำนวนอาหารที่แจกประมาณ 3,000 ชุด ซึ่งสภาพอากาศในวันนั้นร้อนอบอ้าวมาก แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจในการจัดแจกอาหารให้กับประชาชน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์ในหลวง รัชกาลที่ 9