เด็กเล็กจะเรียนรู้สองภาษาได้ง่ายกว่า ใช่หรือไม่?

           คำตอบคือใช่และไม่ใช่ ใช่เพราะเด็กเล็กจะรับรู้ภาษาได้ง่าย เด็กจะเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว และไม่ต้องเข้าเรียนชั่วโมงที่สอนภาษาในโรงเรียน เด็กเล็กเรียนรู้ภาษาได้โดยธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะวิ่งและกระโดด, ระบายสีและเล่น เด็กเล็กจะไม่กังวลถึงข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาหรือเมื่อไม่พบคำที่ถูกต้อง พวกเขาสนใจเพียงการส่งข้อมูลให้กับคนอื่นและการรับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ

           เด็กมักจะเข้าใจภาษาได้เองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสอน กระบวนการนี้ไม่ใช่การเรียนรู้แต่เป็นการรับรู้เมื่อเด็กยังเล็ก การรับรู้ภาษาคือผลพลอยได้จากการเล่นและพูดคุยกับคนอื่น มีเวลามากมายที่จะรับรู้ภาษา และไม่มีความกดดันหรือการแข่งขันกันเหมือนกับที่มีในเด็กโต ความสามารถในด้านภาษาตั้งแต่ช่วงที่เป็นทารกที่พูด "คำเดียว" จนถึงช่วงห้าขวบเป็นความยินดีและเป็นสิ่งที่สนุกมาก เด็กจะเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องได้เร็วในช่วงที่เด็กยังเล็ก พวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆของสองภาษาและสำเนียงท้องถิ่นได้ง่าย หากเปรียบเทียบเด็กเล็กที่ออกเสียงภาษาของพวกเขากับผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาที่สอง เราจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่มักจะมีปัญหากับการออกเสียง สำหรับพวกเขาการออกเสียงตัวอักษร "r", "th", การออกเสียงจากลำคอ และการออกเสียงผ่านช่องจมูกอย่างถูกต้องนั้นเป็นเรื่องยาก ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะคล่องภาษาที่สอง แต่การออกเสียงของพวกเขาก็ยังคงมีสำเนียงของภาษาแรกอยู่ การออกเสียงภาษาแรกมีผลต่อการออกเสียงภาษาอื่น เช่น ชาวยุโรป ชาวอาหรับ และชาวเอเซียที่พูดภาษาอังกฤษคล่องจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่เหมือนกับชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ และจะมีสำเนียงไม่เหมือนกันอีกด้วย ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กเล็กจะออกเสียงทั้งสองภาษาได้ถูกต้องกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่เรียนภาษาที่สองทีหลัง

           คำตอบส่วนที่สองคือ "ไม่ใช่" เด็กสองภาษาที่เล็กมากมักจะเรียนรู้ภาษาได้ช้ากว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ ซึ่งพวกเขามีวิธีการคิด, วิธีการรับข้อมูล, วิธีการวิเคราะห์ และความสามารถในการจดจำที่ดีกว่าเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นจึงทำให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาได้เร็วกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประสิทธิภาพหมายถึงเวลาที่ใช้ในการเรียนสองภาษา วัยรุ่นและผู้ใหญ่มักจะอยู่เหนือกว่าเด็กเล็ก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ภาษาที่สองได้เร็วกว่าเด็กส่วนใหญ่ จะมีบางช่วงโดยเฉพาะช่วงที่เป็นวัยรุ่นที่เด็กอาจรู้สึกไม่อยากเรียนภาษาใหม่ การมีความสามารถในทั้งสองภาษาเป็นไปได้ทั้งสำหรับเด็กเล็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM