ลูกของฉันควรที่จะใช้สองภาษากับบุคคลเดียวกันหรือไม่?

          ในระยะแรกของการพัฒนาสองภาษาเด็กควรจะพูดเพียงภาษาเดียวกับแต่ละคน ลองนึกภาพเด็กที่พูดภาษาฝรั่งเศสกับพ่อ ซึ่งพ่อนั้นตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ เด็กก็จะพยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษและพ่อก็จะเริ่มเปลี่ยนมาใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกสับสนและขาดความมั่นใจ เพราะฉะนั้นควรมีขอบเขตภาษาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น เขาก็จะเริ่มใช้ทั้งสองภาษากับบุคคลเดียวกัน เมื่อมีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วย เด็กก็จะเปลี่ยนภาษาที่ใช้โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น หากแม่กับลูกใช้ภาษาฝรั่งเศสคุยกันและพ่อเข้ามาร่วมสนทนาด้วย เด็กก็จะเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษหากพ่อสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียว การเปลี่ยนภาษาจะทำให้ทั้งพ่อและแม่สามารถร่วมวงสนทนาได้ เด็กสองภาษาจะรู้ว่าควรเปลี่ยนการใช้ภาษาเมื่อไร ซึ่งเด็กที่รู้ภาษาเดียวไม่สามารถทำได้

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM