ลูกของฉันพูดภาษาหลักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฉันจะทำอย่างไร?

           ในช่วงวัยรุ่น การควบคุมและวางแผนการใช้ภาษาส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของเด็กเอง ซึ่งพ่อแม่จะไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้อง การที่พ่อแม่บังคับให้ลูกใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งอาจทำให้เด็กเริ่มแสดงท่าทางไม่พอใจ พ่อแม่สามารถแนะนำและสนับสนุนลูกได้แต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกได้ เมื่อเด็กวัยรุ่นละทิ้งภาษาใดภาษาหนึ่ง บางครั้งพวกเขาจะกลับมาใช้ภาษานั้นในภายหลัง

          เพื่อไม่ให้เป็นการละทิ้งภาษาใดภาษาหนึ่ง พ่อแม่สามารถพูดภาษานั้นกับลูกได้ ลูกอาจจะยังคงตอบในภาษาอื่น แต่อย่างน้อยก็ยังได้ฟังภาษานั้นเรื่อยๆเป็นประจำ และจะทำให้พวกเขาพูดภาษานั้นได้ง่ายในภายหลัง

          คำพูดต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของใครบางคนเกี่ยวกับการใช้สองภาษาและการเข้าใจสองวัฒนธรรม

          " ฉันขอบคุณพ่อแม่ฉันทุกวันที่เลี้ยงดูฉันและทำให้ฉันรู้สองภาษา มันเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดที่พวกเขาเคยมอบให้กับฉัน และฉันก็ยกย่องพ่อแม่คนอื่นๆที่ทำเช่นนี้ ที่กำลังทำอยู่ หรือที่คิดจะทำเช่นเดียวกัน กลุ่มสองภาษาทั้งหลาย ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณแปลกและแตกต่างจากคนอื่น แต่จงภูมิใจในสิ่งนี้ ฉันคิดว่าพวกเรานั้นพิเศษกว่าถึงแม้จะไม่รู้สึกเช่นนี้ตลอดเวลาก็ตาม "

          พ่อแม่ควรจะเชื่อมั่น มีความหวัง และรักลูก สิ่งที่พ่อแม่ทำได้ก็คือกำหนดเงื่อนไขให้กับลูก ซึ่งลูกจะเป็นคนตัดสินใจเอง เช่นเดียวกับชาวสวนที่สามารถเตรียมดิน หว่านเมล็ดเพื่อการเจริญเติบโต พ่อแม่ไม่สามารถบังคับการเจริญเติบโต เปลี่ยนสีของดอกไม้ หรือควบคุมการทำให้ดอกไม้บานได้

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM