ลูกของฉันที่ใช้สองภาษาจะมีปัญหาทางด้านของเอกลักษณ์กับสองวัฒนธรรมหรือเปล่า?

         มีเด็กบางคนที่รู้จักการสลับเปลี่ยนระหว่างสองวัฒนธรรมเช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างสองภาษา พวกเขาเป็นชาวสเปนในประเทศสเปนและเป็นชาวอังกฤษในประเทศอังกฤษ แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่สับสนระหว่างสองวัฒนธรรม และรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่รู้อยู่ในกลุ่มใดและเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมใด ผู้ที่ย้ายถิ่นจะต้องปรับตัวในหลายๆด้าน

         สำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นจะเริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในช่วงอายุ 3 - 5 ขวบ และในช่วง 7 - 8 ขวบจะเริ่มมีเอกลักษณ์ที่มั่นคง แต่ก็จะยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ในช่วงวัยรุ่นความแตกต่างจะชัดเจนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัญหาสำหรับพ่อแม่ของเด็กสองภาษา เอกลักษณ์ของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กหรือผู้ใหญ่จะมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์

          พวกเขาเปรียบเสมือนนักแสดงบนเวที บทที่แสดงก็จะเปลี่ยนไปตามบทละคร พ่อแม่ต้องมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์กับแต่ละคน เด็กก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในโรงเรียนกับครู, กับเพื่อน, ในช่วงวันหยุด, ในโบสถ์, ในงานเลี้ยง หรือในไนต์คลับ เด็กจะรู้จักวางตัวกับแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ และรู้จักการแต่งกายหลายแบบ ผู้ปกครองอยากจะให้ลูกของตนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมหลักของประเทศ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ ควรสนับสนุนให้ลูกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ โดยที่ไม่มีผลเสียต่อภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง เด็กสองภาษาควรจะรู้ทั้งสองวัฒนธรรม และต้องสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นวัฒนธรรมใดในอนาคต ในหลายประเทศ การใช้หลายภาษาในสังคมเป็นเรื่องธรรมดาและน่ายินดีมาก

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM