ลูกฉันดูเหมือนจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ / พฤติกรรม สาเหตุมาจากการใช้สองภาษาหรือไม่?

          ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการใช้สองภาษาจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ / พฤติกรรม อย่างไรก็ตาม บางครั้งการใช้สองภาษาจะถูกเชื่อมกับปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมในทางที่ผิด

          หากเด็กยากจนหรือชนชั้นต่ำประสบปัญหาทางด้านอารมณ์หรือสังคม ปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากภาษาแต่เกิดจากปัจจัยอื่นๆเช่น เศรษฐกิจ, รัฐบาล และฐานะการเงินของชนกลุ่มน้อย หรือคุณภาพของประสบการณ์ที่เด็กได้รับที่บ้าน, สังคมและโรงเรียน การมีความรู้สองภาษาจะไม่มีผลทางด้านอารมณ์ในแง่ลบ แต่ตรงกันข้าม การใช้สองภาษาจะยิ่งทำให้มีประสบการณ์ทางด้านอารมณ์จากหลากหลายวัฒนธรรม

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM