ลูกฉันพูดติดอ่าง เป็นเพราะการใช้สองภาษาหรือเปล่า?

          สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ เด็กหลายคนพูดติดอ่าง ซึ่งรวมถึงการพูดหรือออกเสียงคำซ้ำๆ (เช่น p-p-p-play with m-m-me; I've got to - got - to - got - to go now), มีการหยุดพักระหว่างคำ (เช่น I'm going……..home now) ในช่วงอายุสามและสี่ขวบ การพูดติดอ่างเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา เด็กโตและผู้ใหญ่หลายคนจะพูดไม่คล่องเมื่ออยู่ในสภาวะที่กดดัน เมื่อพูดต่อหน้าผู้ฟังกลุ่มใหญ่นักพูดบางคนก็อาจพูดติดอ่างได้ ซึ่งเกิดจากความกลัว /เครียด / กังวล

          สาเหตุของการพูดติดอ่างเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก พ่อแม่ของเด็กสองภาษามักจะเข้าใจว่าการใช้สองภาษาเป็นสาเหตุที่ทำให้พูดติดอ่างแทนที่จะช่วยค้นหาคำอธิบายอื่นๆที่ชัดเจน หลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นว่าการใช้สองภาษาไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้พูดติดอ่าง การพูดติดอ่างมีวิธีการรักษาหลายวิธีเช่น ควบคุมการหายใจของคนที่พูดติดอ่าง, ฝึกพูดให้ช้าลง, ใช้วิธีที่ช่วยลดความตึงเครียดและวิธีที่ช่วยทำให้ผ่อนคลาย สำหรับสาเหตุบางอย่างพ่อแม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ (เช่น สาเหตุที่เกี่ยวกับสมอง) แต่พ่อแม่สามารถช่วยได้หากสาเหตุมาจากความเครียด, ความกลัว, ความกังวลและความตื่นเต้นในขณะที่พูด หรือความกลัวของเด็กในเรื่องทั่วไปในชีวิตเด็ก พ่อแม่ที่แสดงอาการไม่พอใจ, กลุ้มใจหรือดุลูกเวลาที่ลูกพูดติดอ่างจะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกกลัวและพูดติดอ่างมากขึ้น

          ในช่วงระยะแรกที่เริ่มพูดติดอ่าง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์ เพราะจะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกตกใจและทำให้ปัญหานั้นแย่ลง การพูดติดอ่างเกิดขึ้นบ่อยกับเด็กหลายๆคน ทั้งเด็กที่พูดภาษาเดียวและสองภาษา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาชั่วคราว และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อเด็ก (หรือผู้ใหญ่) รู้สึกปั่นป่วนและตื่นเต้น หากยังพูดติดอ่างเรื่อยๆเป็นเวลานาน ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการของเด็กหรือคลีนิกจิตวิทยา

          เมื่อปัญหาเกิดขึ้นครั้งแรก เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ปกครองจะต้องแสดงความรัก, ความเอาใจใส่และให้ความสนใจกับเด็กมากขึ้น ต้องมีความอดทน ควรเน้นข้อความที่เด็กอยากจะให้รับรู้ ไม่ใช่เน้นภาษาที่เด็กใช้ หากรู้แหล่งที่มาของปัญหาที่ทำให้เด็กเกิดอาการเครียดและกังวลจะช่วยทำให้เด็กพูดติดอ่างน้อยลงกว่าเดิมและจะกลายเป็นปัญหาชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กบางคน(จำนวนน้อยมาก) การพูดติดอ่างจะเป็นนิสัยประจำของเด็กตลอด

          การห้ามเด็กไม่ให้พูดภาษาใดภาษาหนึ่งจะไม่ช่วยเปลี่ยนการพูดติดอ่างของเด็ก แต่จะยิ่งทำให้เด็กกังวลเรื่องภาษามากขึ้น เพราะฉะนั้นการพัฒนาสองภาษาควรเป็นประสบการณ์ที่สนุกสำหรับเด็ก หากเด็กรู้สึกมีความสุขในการพัฒนาสองภาษา การพูดติดอ่างก็จะไม่เกิดขึ้น และการใช้สองภาษาก็จะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้พูดติดอ่าง

              
             เพื่อช่วยเด็กที่พูดติดอ่าง ผู้ปกครอง

                1. ควรลดคำถามและความต้องการทางด้านภาษาของเด็ก
                2. ต้องมั่นใจว่าความคาดหวังทางด้านภาษานั้นต้องดูสมจริง - ในทั้งสองภาษา
                3. ต้องสนับสนุนและใจเย็นเวลาฟังเด็ก และ
                4. ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ หรือถ้าต้องการจริงๆ ก็ให้เปลี่ยนมาใช้ภาษาเดียวชั่วคราว


แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM