บุตรหลานของเราจะมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างหากมาเรียนสองภาษา ?

ความได้เปรียบของการเป็นสองภาษา
ความได้เปรียบในการสื่อสาร 
          1.สื่อสารได้กว้างขวาง (ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน ติดต่อต่างประเทศ การจ้างงาน)
          2.การพูดอ่านเขียนได้สองภาษา

ความได้เปรียบทางวัฒนธรรม
          3.เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ ได้ดี (Broader enculturation) มีความลึกซึ้งในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประสบการณ์ในโลกสองภาษา
          4.มีความเห็นอกเห็นใจและลดการขัดแย้งทางเชื้อชาติ สีผิว (Greater tolerance and less racism)

ความได้เปรียบทางความคิด
          5.กำไรทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักสื่อสารอย่างฉลาด (Sensitivity to communication)

ความได้เปรียบทางบุคลิกภาพ
          6.มีความมั่นใจในตัวเอง
          7.ความมั่นคงในเอกลักษณ์ของตนเอง (Security in identity)

ความได้เปรียบทางหลักสูตรการเรียนการสอน
          8.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (Increased curriculum achievement)
          9.เรียนภาษาที่สามได้ง่ายขึ้น

ความได้เปรียบทางการเงิน
          10.มีกำไรในเศรษฐกิจและการจ้างงาน

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM