ลูกๆ ของฉันไม่ค่อยมีโอกาสฝึกพูดภาษาอื่นนอกบ้าน ควรทำอย่างไร?


          การฝึกฝนทางเดียวอาจทำได้ในบ้าน คือผู้ปกครองต้องให้ความสนใจในสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาที่สอง การฝึกฝนภาษาของเด็กอาจทำได้ผ่านมื้ออาหาร เวลานอน และงานเบาๆ ในครอบครัว ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญมาก
          เด็กๆ ควรได้รับการพัฒนาความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ ทั้งแนวกว้างและแนวลึก ในการแลกเปลี่ยนความหมายของคำศัพท์ ซึ่งการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการสนทนา การออกเสียง การรับรู้และความรักภาษา เมื่อเด็กๆ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้การไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชายทะเล ธนาคาร ร้านหนังสือ สระว่ายน้ำ กิจกรรมกีฬา งานเทศกาล และชมละครสัตว์ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทางภาษาได้รับการกระตุ้นเร้าให้เติบโต อีกทั้งการพบปะบุคคลที่พูดภาษาในลักษณะแตกต่างกันก็ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ในรูปแบบการใช้ภาษาทั้งการพูดและการออกเสียงที่หลากหลายอันจะช่วยให้เด็กได้ซึมซับอย่างค่อยเป็นค่อย
          สิ่งสำคัญสำหรับเด็กอีกประการหนึ่งคือ "เด็กๆต้องตระหนักตั้งแต่แรกเริ่มว่าพวกเขาต้องออกไปพบปะผู้คนภายนอกทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ไม่อาจรู้ภาษาแม่เพียงภาษาเดียวได้" ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทลายกำแพงและเปิดตัวเองสู่โลกภาษาภายนอก


แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM