อะไรคือปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กที่เรียนสองภาษา?

          แท้จริงแล้วเด็กๆนั้นเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะใช้ 2 ภาษาหรือหลายภาษา แต่ก็มีเด็กจำนวนมากที่ถูกจำกัดการให้ใช้เพียงภาษาเดียว
ภาษา คือ การสื่อสาร และการแสดงความเป็นตัวตน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ผู้ปกครองบางคนมักให้ความสำคัญในการใช้ภาษาให้ถูกไวยกรณ์ ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องแม่นยำ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาภาษาของเด็กสองภาษา คือ การสร้างประสบการณ์ที่สนุกและต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป


แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM