เด็กจะเริ่มรู้จักใช้สองภาษาตั้งแต่เมื่อใด ?

        มีกรณีศึกษาต่างๆดังนี้
          1. เด็กฮิบรูอายุ 1 ปี 7เดือน สามารถพูด 1 ภาษากับผู้ปกครอง และเปลี่ยนใช้อีกภาษากับผู้ปกครองอีกคนได้ ดังนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีย่อมสามารถจดจำภาษาได้แล้ว
          2. เด็กสเปน และอังกฤษ สามารถใช้ภาษาสลับไปมาได้ถูกต้องในวัย 1 ปี 8 เดือน
          3. สำหรับภาษาเยอรมัน และฝรั่งเศส เด็กสามารถใช้ภาษาสลับไปมาได้อย่างแม่นยำเมื่ออายุ 2 ปี 3เดือน

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM