เด็กๆจะสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้ดีหรือไม่?

          สิ่งสำคัญเราไม่ควรเปรียบเทียบผู้ใช้สองภาษากับผู้ใช้ภาษาเดียว เราควรเปรียบเทียบกับระบบสองภาษาด้วยกัน ผู้ที่ใช้สองภาษาไม่ใช่ผู้ที่ใช้ภาษาเดียวสองคนรวมอยู่ในคนคนเดียว ระบบสองภาษาจะช่วยในเรื่องวิธีคิดโดยการที่ภาษาหนึ่งจะช่วยให้เข้าใจอีกภาษาหนึ่งได้ดีขึ้น และสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งคือการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาระหว่างผู้ใช้สองภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เด็กที่รู้สองภาษาจะมีความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาและการปรับตัวให้เข้ากับสองวัฒนธรรมได้ดีกว่าเด็กที่ใช้เพียงภาษาเดียว

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM