การพัฒนาสองภาษาไปพร้อมๆกันดีกว่าการพัฒนาทีละภาษาหรือไม่?

          การพัฒนาทีละภาษาหรือพัฒนาไปพร้อมๆกันล้วนเป็นหนทางสู่ความเป็นสองภาษาทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
ถ้าสภาพแวดล้อมที่บ้านเอื้ออำนวย การพัฒนาทั้งสองภาษาควบคู่กันไปตั้งแต่ยังเล็กๆย่อมดีกว่า เพราะเด็กเล็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้ง่าย สิ่งแวดล้อมที่ไม่สับสนวุ่นวายและความสามารถในการหัดออกเสียงของวัยเด็กช่วยให้เรียนสองภาษาได้ดีกว่าตอนโต ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ควรเริ่มเรียนสองภาษาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM