เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ภาษาของลูกเรามีการพัฒนาในแต่ละภาษาเป็นไปอย่างปกติและเป็นที่ยอมรับได้?

รูปแบบของการพัฒนาสำหรับเด็กสองภาษาโดยเฉลี่ย
อายุ
   ภาษา
ปีแรก
    การส่งเสียงอ้อแอ้,พึมพำ,หัวเราะ(ดาด้า,มาม้า)
ช่วง 1 ปี
    สามารถเข้าใจคำเดี่ยวๆ
ช่วง 2 ปี
   การรวมสองคำ,การเคลื่อนเข้าสู่การรวม 3-4 คำอย่างช้าๆ ประโยคที่มี 3 องค์ประกอบ(เช่น Daddy come now)
3 - 4 ปี
   การแสดงออกเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆแต่เพิ่มประโยคที่ยาวขึ้น ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเริ่มพัฒนา บทสนทนาแสดงถึงการพูดคุย
4 ปี ขึ้นไป
    เริ่มใช้กลุ่มประโยคต่างๆโครงสร้างและเรียงบทสนทนาใช้คำสรรพนามและคำกริยาช่วย

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM