หากพวกเราส่งเสริมให้ลูกพูดสองภาษาจะมีผลต่อการแต่งงานของเราหรือไม่ ?

          หากการส่งเสริมให้ลูกพูดสองภาษาไม่มีผลต่อการแต่งงาน แสดงว่ามีสิ่งที่ผิดปกติเกี่ยวกับการแต่งงาน อย่างไรก็ตามคำถามนี้เหมือนจะบอกให้รู้ว่าจะมีผลต่อการแต่งงานในทางที่ไม่ดี ยกตัวอย่างเช่น หากลูกสามารถพูดเกี่ยวกับแม่ให้พ่อฟังในภาษาที่แม่ไม่สามารถจะเข้าใจได้ ลูกอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เมื่อผู้ปกครองต้องพิจารณาว่าจะใช้ภาษาใดต่อหน้าลูก ควรเปลี่ยนภาษาเมื่อญาติๆ, เพื่อน หรือคนอื่นมาที่บ้านหรือเปล่า เมื่อใช้ภาษารองที่บ้านและคนที่ใช้ภาษาหลักภาษาเดียวมาที่บ้าน ผู้ปกครองเปลี่ยนภาษาที่พูดกับลูกหรือเปล่า? ควรที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาษาในบ้านเช่นเดียวกับที่พูดคุยเรื่องเงิน หรือเรื่องอื่นๆ เรื่องต่างๆ เหล่านี้คุยกันครั้งเดียวไม่จบ ต้องคุยเป็นระยะๆ เช่นเดียวกันกับภาษาของลูกซึ่งควรจะพูดคุยกันเป็นประจำ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆ

          ในการพัฒนาสองภาษามีทั้งขึ้นและลง มีทั้งความสุขและความกังวล ผู้ปกครองจะมีความสุขเมื่อได้ยินลูกพูดสองภาษากับคนแต่ละกลุ่ม และเมื่อลูกสามารถสร้างสะพานระหว่างสองภาษาได้ แต่ผู้ปกครองก็จะกังวลใจว่าลูกจะเก่งในทั่งสองภาษาหรือไม่ เพราะฉะนั้นคำตอบคือ การพัฒนาเด็กให้พูดได้สองภาษามีผลกระทบต่อชีวิต แต่งงานแน่นอน ภาษาของเด็กจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของเด็กทางกาย และจิตใจ ผู้ปกครองควรคอยเอาใจใส่เรื่องภาษาของเด็ก เช่นเดียวกับที่เอาใจใส่ในเรื่องอื่นๆ

          อะไรจะเกิดขึ้นหากญาติผู้ใหญ่ และญาติสนิทของครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เด็กมีความรู้ทั้งสองภาษา? หากมีญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น เด็กที่รู้ภาษาเดียวอาจไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ ส่วนใหญ่คนที่ไม่เห็นด้วยกับสองภาษามักจะเป็นพวกญาติผู้ใหญ่ และญาติสนิทคนอื่นๆที่รู้เพียงภาษาเดียว ยกตัวอย่างเช่น หากคนที่พูดภาษาอังกฤษแต่งงานกับคนที่พูดภาษาฝรั่งเศส ญาติผู้ใหญ่ที่รู้ภาษาเดียวและวัฒนธรรมเดียวจะไม่ชอบและไม่พอใจกับหลานๆที่ใช้สองภาษา ญาติผู้ใหญ่และคนอื่นๆจะไม่เห็นด้วยกับการใช้สองภาษาหากมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนนอก เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องอธิบายให้ลูกและญาติเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษา ผู้ปกครองอาจอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าปู่ ย่า ตา ยาย อาจไม่เข้าใจเวลาที่ลูกพูดภาษาอังกฤษ และเพราะฉะนั้นลูกจึงควรที่จะใช้ภาษาสเปน เด็กจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เหมาะสม และจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ในภาษาที่ผู้ใหญ่เลือกใช้

          ควรจะอธิบายให้ญาติผู้ใหญ่และคนอื่นๆ เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากความสามารถในการใช้สองภาษา และความรักความห่วงใยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่ญาติผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ หากปู่ ย่า ตา ยายอยู่ในบ้านเดียวกันกับเด็ก เด็กจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษามาก เพราะจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอื่น ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครองพูดภาษาหนึ่งกับลูก และปู่ ย่า ตา ยาย ไม่พูดภาษานั้น พวกเขาจะช่วยเด็กในภาษาที่สองได้ และจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กในการใช้ภาษาที่สอง นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาที่สองแล้ว เด็กยังจะได้เรียนรู้อีกหลายๆอย่างเช่น เพลง กลอน นิทาน และประเพณีของภาษานั้นๆ ซึ่งเป็นการสืบทอดภาษาต่อไป