การเรียนภาษาที่สองจะรบกวนการพัฒนาภาษาแรกหรือไม่?


          อาจพบปัญหาเล็กๆน้อยๆในช่วงแรก แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเองตามเวลา เช่น การผสมคำจากสองภาษาเข้าด้วยกันจะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผลการวิจัยระบุว่าการใช้สองภาษามีผลบวกต่อการพัฒนาทางภาษารวมถึงภาษาแรกด้วย กล่าวคือ เด็กจะเป็นผู้มีที่ความรู้สึกไวและระมัดระวังในการใช้ภาษามากขึ้น

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM