จะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมถ้าเด็กได้รับการพัฒนาภาษาที่สองให้น้อยลง?

          เหล่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองมักเป็นห่วงและกังวลว่าโอกาสที่ลูกๆของพวกเขาจะได้รับการพัฒนาภาษาที่สองให้ได้ดีนั้นมีไม่ค่อยสูงนัก แต่โดยความจริงแล้วก็คือเด็กจะมีประสบการณ์ในภาษาหนึ่งมากกว่าอีกภาษาหนึ่ง
เมื่อเร็วๆนี้มีนักวิจัยชาวออสเตรเลีย3คนได้แสดงให้เห็นว่า เด็กที่ได้รับประสบการณ์ทางความคิดและการเรียนรู้
ที่จะอ่านภาษาที่สองอย่างจำกัดนั้นยังดีกว่าการเรียนภาษาเดียว ผลของการ วิจัยนี้เป็นการวิจัยของเด็กชาวออสเตรเลียที่มีอายุ 4-6 ขวบกลุ่มแรกจะเป็นเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวและอีกกลุ่มหนึ่งจะใช้ภาษาอิตาลีสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง หลักจากนั้นหกเดือน เด็กที่ใช้สองภาษาจะพูดเข้าใจได้มากกว่าเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นถึงทักษะในการจดจำคำศัพท์ที่เร็วกว่าเด็กที่เรียนเพียงภาษาเดียว อีกทั้งยังไม่จำเป็นเลยที่เด็กต้องมีความสามารถในภาษาทั้งสองเท่ากัน ถึงจะสามารถอ่านและคิดได้ดีกว่า


แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM