ระบบการเรียนสองภาษามีผลอะไรต่อเชาว์ปัญญาของเด็กบ้าง?

          บางทีข้อสอบวัด IQ ก็ไม่ใช่เป็นตัววัดเชาว์ปัญญาที่แท้จริง เป็นเพียงแค่กระดาษและรอยดินสอที่มีคำตอบให้เห็นเพียงว่า " ถูก " หรือ " ผิด " แล้วเราจะสามารถสรุปความสามารถของเชาว์ปัญญาทั้งหมด เพียงแค่จากกระดาษคำตอบแค่นั้นหรือ ถ้าระบบความคิดของทั้งสองภาษาได้รับการพัฒนา แล้วล่ะก็ ย่อมส่งผลดีด้านวิธีคิดมากกว่าผู้ที่ใช้ภาษาเดียว

          ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กใช้คำถามง่าย ๆ ว่า How many uses can you think of for a brick ? หมายถึง อิฐใช้ประโยชน์ ได้กี่อย่าง เด็กบางคนตอบว่า สองหรือสามอย่างเท่านั้นคือ สร้างกำแพงและสร้างบ้าน หรืออะไรทำนองนี้ แต่เด็กสองภาษาอาจจะมีความคิดที่แตกต่างออกไป เช่น สร้างโพรงกระต่าย ทำกรอบหน้าต่าง ใช้เป็นบ่อน้ำสำหรับนก ทำท่อ หรือจะใช้ในงานศิลปะก็ได้ เห็นได้ว่า ระบบสองภาษานั้นจะให้คำตอบที่ละเอียด ถูกต้อง ยืดหยุ่นและลื่นไหลมากกว่า


แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM