อะไรจะเกิดขึ้นหากญาติผู้ใหญ่ และญาติสนิทของครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เด็กมีความรู้ทั้งสองภาษา?

          หากมีญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น เด็กที่รู้ภาษาเดียวอาจไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ ส่วนใหญ่คนที่ไม่เห็นด้วยกับสองภาษามักจะเป็นพวกญาติผู้ใหญ่ และญาติสนิทคนอื่นๆที่รู้เพียงภาษาเดียว ยกตัวอย่างเช่น หากคนที่พูดภาษาอังกฤษแต่งงานกับคนที่พูดภาษาฝรั่งเศส ญาติผู้ใหญ่ที่รู้ภาษาเดียวและวัฒนธรรมเดียวจะไม่ชอบและไม่พอใจกับหลานๆที่ใช้สองภาษา ญาติผู้ใหญ่และคนอื่นๆจะไม่เห็นด้วยกับการใช้สองภาษาหากมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนนอก เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องอธิบายให้ลูกและญาติเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษา ผู้ปกครองอาจอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าปู่ ย่า ตา ยาย อาจไม่เข้าใจเวลาที่ลูกพูดภาษาอังกฤษ และเพราะฉะนั้นลูกจึงควรที่จะใช้ภาษาสเปน เด็กจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เหมาะสม และจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ในภาษาที่ผู้ใหญ่เลือกใช้

           ควรจะอธิบายให้ญาติผู้ใหญ่และคนอื่นๆ เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากความสามารถในการใช้สองภาษา และความรักความห่วงใยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่ญาติผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ หากปู่ ย่า ตา ยายอยู่ในบ้านเดียวกันกับเด็ก เด็กจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษามาก เพราะจะทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอื่น ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครองพูดภาษาหนึ่งกับลูก และปู่ ย่า ตา ยาย ไม่พูดภาษานั้น พวกเขาจะช่วยเด็กในภาษาที่สองได้ และจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กในการใช้ภาษาที่สอง นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาที่สองแล้ว เด็กยังจะได้เรียนรู้อีกหลายๆอย่างเช่น เพลง กลอน นิทาน และประเพณีของภาษานั้นๆ ซึ่งเป็นการสืบทอดภาษาต่อไป
 
แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM