ฉันเป็นผู้ปกครองคนเดียวในครอบครัว แล้วฉันจะสนับสนุนให้ลูกพูดสองภาษาได้อย่างไร?

          เป็นที่เชื่อกันว่าครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวจะมีโอกาสน้อยหรือไม่มีโอกาสส่งเสริมให้ลูกรู้ภาษาเลย เนื่องจากมีปัญหาอื่นๆมากพอแล้ว จึงไม่มีเวลาให้กับปัญหาของการสนับสนุนให้ลูกรู้ทั้งสองภาษา ครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวมักจะเก่งในเรื่องที่ท้าทายหลายๆเรื่อง เช่น การเงิน สังคม หลักความประพฤติ และอื่นๆ เด็กในครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวก็สามารถเรียนรู้สองภาษาได้ เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้จากคนอื่นๆนอกเหนือจากพ่อและแม่ พี่น้องพูดภาษาอะไร? ญาติๆ เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆพูดภาษาอะไรกับเด็ก? เด็กไปโรงเรียนที่ใช้ภาษาที่เด็กไม่ได้ใช้ที่บ้านหรือไม่ ? สังคมนิยมใช้ภาษาอะไร? หากเด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ที่บ้าน เด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งสองภาษาอย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น ที่บ้านแม่อาจใช้ภาษาหนึ่งกับเด็กเป็นประจำ แต่เด็กอาจได้เรียนรู้ภาษาที่สองจากโรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาทั้งสองภาษา

          อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้ผู้ปกครองใช้ทั้งสองภาษาในแต่ละสถานการณ์ หากผู้ปกครองใช้สองภาษากับเด็กทั้งวัน อาจทำให้เด็กมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างสองภาษา

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM