การฝึกและสนับสนุนให้เด็กใช้สองภาษานอกบ้านมีความสำคัญอย่างไร?

          ส่วนใหญ่แล้วสังคมจะบังคับให้พูดภาษาท้องถิ่น ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ ครอบครัวที่อพยพเข้ามาหรือ ผู้หนีภัยจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนให้ใช้ภาษาบ้านเกิดในสังคมหรือในโรงเรียน ซึ่งอาจทำให้ผู้ปกครองเหล่านี้เลิกพูดภาษาตัวเองแล้วกลับมาใช้ภาษาหลักของท้องถิ่นกับเด็ก อย่างไรก็ตาม เด็กก็ยังคงมีความสามารถในทั้งสองภาษา เนื่องจากว่าภาษาของตนนั้นแตกต่างจากภาษาที่สังคมใช้ หากเด็กเรียนรู้ภาษาของสังคมจากโรงเรียน เด็กก็ยังได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในเรื่องของการใช้สองภาษานอกบ้าน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ภาษาหลักของท้องถิ่น แต่อยู่ที่การคงภาษาของตนเองไว้

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM