วิธีการใช้ภาษากับลูกเลี้ยงควรเป็นอย่างไร?

          ทางเลือกเกี่ยวกับสองภาษาจะเปลี่ยนไปแล้วแต่อายุของลูกเลี้ยง (เช่น ลูกคนนั้นพูดได้ภาษาเดียวหรือมากกว่า) และพ่อแม่พูดภาษาที่ลูกคนโตใช้หรือเปล่า หากลูกเลี้ยงยังเล็กมาก (เช่น อายุไม่เกินสองขวบ)พ่อแม่ก็สามารถใช้ภาษาแรกของตนกับลูกได้ (ภาษาของแม่และพ่อแตกต่างกัน) ภาษาของลูกขึ้นอยู่กับพ่อแม่ว่าอยากให้ลูกใช้ภาษาเดียวหรือสองภาษา หากพ่อแม่สนับสนุนภาษาของเด็ก เด็กก็อาจไม่ได้ใช้ภาษานั้นเป็นประจำ ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นๆและสังคมที่เด็กอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเด็กอาจเลือกใช้ภาษานั้นก็ได้

           ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องภาษา ยังมีอีกหลายเรื่องให้คำนึงถึงเมื่อพูดถึงการรับเลี้ยงเด็ก เช่น ความรู้สึกของเด็กว่าตัวเขารู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวที่รับเขามาเลี้ยง, ความรู้สึกว่าพ่อแม่รักและให้กำลังใจเขา, ความเชื่อมั่นในตัวเอง และความสำเร็จในด้านการงานและมิตรภาพ พ่อแม่ควรที่จะเปิดใจกว้าง และรู้สึกถึงพัฒนาการของเด็ก ไม่มีเด็กสองคนไหนที่จะพัฒนาทางด้านภาษา, วัฒนธรรม และอื่นๆ ได้เหมือนๆกัน และความชอบของตัวเด็กเองนั้นก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน

          ในกรณีที่รับเด็กโตมาเลี้ยง (เช่น อายุมากกว่าสองหรือสามขวบ) เด็กคนนี้พอมีพื้นฐานในภาษาแรกแล้ว (เช่น ครอบครัวจากประเทศฟินแลนด์รับเด็กเจ็ดขวบชาวรัสเซียมาเลี้ยง) คำถามมีอยู่ว่า พ่อแม่ควรเปลี่ยนเด็กจากชาวรัสเซียให้เป็นชาวฟินแลนด์หรือไม่? หรือ พวกเขาควรให้เด็กใช้ภาษาแรก - ภาษารัสเซียหรือไม่? จุดเริ่มต้นที่สำคัญไม่ใช่ภาษาแต่คือการทำให้เด็กรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว การสนับสนุนเด็กและการให้ความรักกับเด็ก เด็กเป็นกลุ่มที่อ่อนแอและบอบบาง พวกเขาสามารถปรับตัวได้ การสนับสนุนภาษาแรกของเด็กอาจเป็นสิ่งสำคัญ ในการรับเลี้ยงเด็กโตนั้นเด็กจะมีศักดิ์ศรีของตัวเองมากขึ้นและความคิดที่ดีขึ้นหากพ่อแม่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับภาษาของเด็ก หากพ่อแม่ไม่สนใจภาษาแรกของเด็ก อาจทำให้เด็กรู้สึกว่าภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นมาของเด็กนั้นไม่สำคัญและไม่มีค่า

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM