ลูกของฉันควรแบ่งแยกสองภาษาในแต่ละสถานการณ์และกับบุคคลต่างๆหรือไม่? (เช่น กับแขก)

          ข้อสำคัญหลักในการเลี้ยงดูเด็กโดยการใช้สองภาษาคือขอบเขตของภาษา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ปกครองคนหนึ่งพูดภาษาใดภาษาหนึ่งกับลูก และผู้ปกครองอีกคนหนึ่งพูดอีกภาษาหนึ่งกับลูก สำหรับเด็กจะมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนเมื่อเด็กได้ฟังสองภาษานั้น การแบ่งแยกภาษาจะช่วยทำให้เด็กรู้ว่าควรใช้ภาษาอะไรกับผู้ปกครองคนใด

          อีกตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งภาษาคือ โรงเรียนสองภาษาในประเทศอเมริกา โรงเรียนเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการสอนเด็กนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น วันหนึ่งใช้ภาษาสเปนสอนวิชาต่างๆ และวันต่อไปก็จะใช้ภาษาอังกฤษสอนแทน จะมีการสลับกันเช่นนี้เพื่อที่จะได้ใช้สองภาษาเท่าๆกัน การแบ่งสอนวันเว้นวันก็เพื่อที่จะได้มีขอบเขตการใช้ภาษาที่ชัดเจน ผู้ปกครองบางคนพูดทั้งสองภาษากับเด็ก (ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ) ผู้ปกครองคนนี้อาจใช้สองภาษาผสมกัน แรกๆเด็กก็อาจจะรู้สึกว่าการผสมภาษาเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้ แต่เมื่อเด็กโตขึ้น การแบ่งแยกภาษาก็ยิ่งสำคัญมากขึ้น หากผู้ปกครองคนหนึ่งผสมสองภาษาเด็กอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะผสมสองภาษา ผู้ปกครองของเด็กสองภาษาส่วนใหญ่อยากที่จะหลีกเลี่ยงการผสมภาษา (นอกจากว่าจะเปลี่ยนภาษาเป็นบางครั้งเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง)

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM