หน้าแรก
ความเป็นมา
ใบอนุญาติ
ข้อบังคับของสมาคม
ข้อบังคับสภาวัฒนธรรม
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับระบบสองภาษา
รายชื่อสมาชิก
รายชื่อโรงเรียนสองภาษา
ความเคลื่อนไหวของสมาคม
ครูที่อยู่ไม่ครบสัญญา
รายงานการประชุม
กิจกรรมสมาคม
ใบสมัครสมาชิก
 
 
 
 
 
APEP ACTIVITIES

Private Education for a Better Future.

Study , Stress & Music.

Thai Language and Culture and Professional Ethics Training.

APEP ANNUAL MEETING 2006.

APEP English Camp.

Download Dr.Angel Lin's Presentation.
Download Dr.Angel Lin's Presentation.

Annual Meeting.

EP Scout Camp II.

งานอบรมสัมมนา Leap Ahead.

The Curriculum Analysis of English Program School.

Scout Camp Evaluation.

Scout Camp Evaluation.

EP CAMP.

 

 

 

 

 

     
 
ศูนย์ประสานงาน : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
336/7 สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเพทฯ 10120 Tel 0-2212-9930-1 Fax. 0-2674-0499

หากต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใดๆ สามารถส่งมาได้ที่   admin@thaiapep.net