ความเคลื่อนไหวของสมาคม
 
 
วันที่
รายการ
1 เม.ย. 52

นายกสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม1 สช. ชั้น 2 เวลา 13.00 น.

25 มี.ค. 52

นายกสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม1 สช. ชั้น 2 เวลา 14.00 น.

17 มี.ค. 52

นายกสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม1 สช. ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

9 มี.ค. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุม การชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสช. ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เวลา 9.00 น.

6 มี.ค. 52

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมีเรียม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ เวลา 13.30 น.

4 มี.ค. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 9.00 น.

9 - 10 ก.พ. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมงานวันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 และจัดนิทรรศการ "การศึกษาเอกชนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า" (Private Education for a Better Future) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสช.และสภาการศึกษาเอกชน

5 ก.พ. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

2 ก.พ. 52

นายกสมาคมฯ และผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2552
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

26 ม.ค. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 5
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

22 ม.ค. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมหารือการเตรียมการจัดงานสัมมนาในวันการศึกษาเอกชน
ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 เวลา 10.00 น.

12 ม.ค. 52

นายกสมาคมฯ และผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

9 ม.ค. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมหารือการเตรียมการจัดงานสัมมนาในวันการศึกษาเอกชน ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 เวลา 10.00 น.

7 ม.ค. 52

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม1 สช. ชั้น 2 เวลา 13.30 น.