รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม VIP 2 ร้านอาหาร Anna & Charlie's Cafe’ ถนนนราธิวาส กรุงเทพฯ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องดอกแก้ว ร้านปลาอยู่เย็น ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 11.00 – 14.30 น. ณ ห้องอาหารรถเสบียง สถานีรถไฟสามเสน กรุงเทพฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประถม โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 11.00-14.30 น. ณ โรงแรมมนต์มณี ซ.แบริ่ง 6 จ.สมุทรปราการ

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงแรมมนต์มณี ซ.แบริ่ง 6 จ.สมุทรปราการ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2550

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา