APEP ACTIVITIES

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการท่านอาจารย์พิชัย แก้วสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

         วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการท่านอาจารย์พิชัย แก้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ท่าน ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง ในโอกาสนี้ ตัวแทนนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้ไปร่วมงานและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแด่ท่านอาจารย์พิชัยด้วย