แม่สำคัญกว่าพ่อในการพัฒนาภาษาของเด็ก ใช่หรือไม่?

  จะเป็นอย่างไรหากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการที่เด็กควรมีความสามารถในการใช้ทั้งสองภาษา ?

  หากพวกเราส่งเสริมให้ลูกพูดสองภาษาจะมีผลต่อการแต่งงานของเราหรือไม่ ?

  อะไรจะเกิดขึ้นหากญาติผู้ใหญ่ และญาติสนิทของครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เด็กมีความรู้ทั้งสองภาษา ?

  ฉันเป็นผู้ปกครองคนเดียวในครอบครัว แล้วฉันจะสนับสนุนให้ลูกพูดสองภาษาได้อย่างไร?

  การฝึกและสนับสนุนให้เด็กใช้สองภาษานอกบ้านมีความสำคัญอย่างไร?

  เพื่อนบ้านของฉันมีความคิดเห็นว่าพวกเขาควรรวมทั้งสองภาษา ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้ที่บ้านพวกเราควรที่จะแบ่งแยกภาษาหรือรวมทั้งสองภาษา?

  วิธีการใช้ภาษากับลูกเลี้ยงควรเป็นอย่างไร?

  ลูกของฉันควรแบ่งแยกสองภาษาในแต่ละสถานการณ์และกับบุคคลต่างๆหรือไม่? (เช่น กับแขก)

  เด็กบางคนมองว่าการเป็นเด็กสองภาษาเป็นเรื่องง่าย ใช่หรือไม่?

  เด็กเล็กจะเรียนรู้สองภาษาได้ง่ายกว่า ใช่หรือไม่?

  ลูกของฉันควรที่จะใช้สองภาษากับบุคคลเดียวกันหรือไม่?

  ลูกของฉันพูดภาษาหลักมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันควรทำอย่างไร?

  ลูกของฉันที่ใช้สองภาษาจะมีปัญหาทางด้านของเอกลักษณ์กับสองวัฒนธรรมหรือเปล่า?

  การใช้สองภาษาจะมีผลเสียต่อบุคลิกภาพของลูกฉันหรือเปล่า?

  การรู้สองภาษาจะมีผลเสียต่อมิตรภาพและชีวิตสังคมของลูกฉันหรือไม่?

  ความสมดุลระหว่างสองภาษาของลูกฉันดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไป ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าภาษาใดภาษาหนึ่ง จะไม่หายไป?

  ลูกฉันดูเหมือนจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ / พฤติกรรม สาเหตุมาจากการใช้สองภาษาหรือไม่?

  ลูกของฉันมีปัญหาเฉพาะ (เช่น ปัญหาทางด้านการเรียนรู้, ความสับสนทางด้านภาษา, ปัญหาทาง อารมณ์) พวกเราควร ที่จะเปลี่ยนมาพูดภาษาเดียวกับเด็กแทนสองภาษาหรือไม่? ฉันควรพูดภาษาอะไรกับลูก?

  ลูกฉันพูดติดอ่าง เป็นเพราะการใช้สองภาษาหรือเปล่า?

  บุตรหลานของเราจะมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างหากมาเรียนสองภาษา ?

  ไม่มีใครในครอบครัวที่พูดภาษาที่สองแล้วเราจะช่วยให้เด็ก ๆ พูดสองภาษาได้อย่างไร ?

  ลูก ๆ ของฉันไม่ค่อยมีโอกาสฝึกพูดภาษาอื่นนอกบ้าน ควรทำอย่างไร ?

  ครอบครัวบางครอบครัวอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าครอบครัวอื่น ๆ ในการผลิตเด็กสองภาษา ใช่หรือไม่ ?

  อะไรคือปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กที่เรียนสองภาษา ?

  เด็กจะเริ่มรู้จักใช้สองภาษาตั้งแต่เมื่อใด ?

  เด็ก ๆ จะสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้ดีหรือไม่ ?

  การพัฒนาสองภาษาไปพร้อม ๆ กันดีกว่าการพัฒนาทีละภาษาหรือไม่ ?

  เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ภาษาของลูกเรามีการพัฒนาในแต่ละภาษาเป็นไปอย่างปกติ และเป็นที่ยอมรับได้ ?

  การเรียนภาษาที่สองจะรบกวนการพัฒนาภาษาแรกหรือไม่ ?

  จะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมถ้าเด็กได้รับการพัฒนาภาษาที่สองให้น้อยลง ?

  ระบบการเรียนสองภาษามีผลอะไรต่อเชาว์ปัญญาของเด็กบ้าง ?

  ทัศนคติของเด็กมีผลกระทบต่อการเรียนในภาษาที่สองหรือไม่ ?

 

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
หลักเกณฑ์/คำแนะนำการขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูชาวต่างประเทศ
FOREIGNER APPLYING FOR A LICENSE TO PRACTISE THE TEACHING PROFESSION

Download THE TEACHING PROFESSION
การปรับอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทำงาน

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงความหมาย และความสำคัญของเอกสาร ที่ออกโดยคุรุสภา ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางดำเนินการประเมินคุณภาพโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรdระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ
:: Presentation 9th August 2007 ::
:: Dr.Angel Lin's Presentation ::
Training Program

รวมข้อมูลสถานที่อบอมหลักสูตร
สำหรับครูชาวต่างประเทศ
และหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ
สำหรับผู้สนใจทั่วไป
กฎหมาย / ระเบียบ
International English Language Test
Some website on Bilingualism
Bilingual articles
บทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเรียนสองภาษา

...Training Program...